Hội thảo

Các cuộc hội thảo của chúng tôi được tổ chức thường xuyên ở nhiều địa điểm khác nhau. Một cơ hội lý tưởng cho những người đam mê tài chính để mở rộng phạm vi giao dịch của họ và thảo luận với các chuyên gia nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này.

Thật không may, tình hình hiện tại với Covid-19 buộc chúng tôi phải tạm dừng các hoạt động hội thảo của mình cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, bạn vẫn có thể mở rộng kiến thức giao dịch của mình bằng cách đăng ký các hội thảo trên web được tổ chức thường xuyên hoặc truy cập phần giáo dục của chúng tôi.